Loading...

Academic Council

Home / Academic Council
Rakeysh Omprakash


Santhosh Sivan


Ravi K. Chandran


Sreekar Prasad


Anil Mehta


Shaji N. Karun


Anurag Basu


Prakash Jha


Madhu Ambat


Sabu Cyril


Madhusree Dutta